Przedszkole
„CLEVER GARDEN”

Dobry start
to sukces na mecie

Chcesz zapewnić swojemu dziecku bezpieczne warunki w przedszkolu?
Chcesz, by zostało dobrze przygotowane do podjęcia nauki
w szkole podstawowej?

Oferujemy:

 • wysoki poziom przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • naukę poprzez zabawę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego – 2 razy w tygodniu każdy,
 • zajęcia taneczne i zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem
  m.in. kinezjologii edukacyjnej, metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka, aby mogło podjąć
  z sukcesem naukę w klasie I,
 • wspieranie rozwoju uzdolnień od najwcześniejszych etapów kształcenia.

Gwarantujemy:

 • kameralne wnętrza (w tym kuchnia dla przedszkolaków)
  i nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • pomoc psychologiczną i logopedyczną,
 • opiekę do 16.30,
 • organizację uroczystości i imprez przedszkolnych.